Onsdag

Onsdag

 

 

09:00 Trekkspilltoner ved Roger Hansen (R)

 

10:30 Musikk

 

12:00 Aktuelt (L)

 

13:30 Musikk


15:00 En god mix med Espen Giertsen (L)

 

17:00 Aktuelt, reprise

 

19:30 Dansebandsmusikk

 

21:00 Kveldsmusikk


22:00 Aktuelt, reprise

 

 

 

RadiOs – din lokalradio

Øyro 37 - Postboks 234, 5202 OS

Telefon: 56301430 E-post: redaksjonen@radios.no

Org Nr. 976949595 Kontonummer: 5270 05 23861

Copyright © RadiOs FM103

Ansvarlig redaktør: Terje Hatvik