Onsdag

Onsdag

 

 

09:00 Trekkspilltoner ved Roger Hansen (R)

 

10:30 Musikk

 

12:00 Aktuelt (L)

 

13:30 Musikk

 

15:00 Countrymix med Ivar Tønnessen (L). Første gang sendt i 2015.

        

17:00 Aktuelt, reprise

 

19:30 Dansebandsmusikk

 

21:00 Kveldsmusikk


22:00 Aktuelt, reprise

 

 

 

RadiOs – din lokalradio

Øyro 37 Postboks 234 5202 OS

Telefon: 56301430 E-post: redaksjonen@radios.no Org Nr. 976949595

Kontonummer: 5270 05 23861

Copyright © RadiOs FM103

Ansvarlig redaktør: Terje Hatvik