Onsdag

Onsdag

 

 

09:00 Trekkspilltoner ved Roger Hansen (R)

 

10:30 Musikk

 

12:00 Aktuelt (L)

 

13:30 Musikk

 

15:00 Valles' suiter og svisker af edel aargang, reprise (L)

 

17:00 Aktuelt, reprise (L)

 

19:30 Gammaldans med Jan Gaassand (L), julaprogram

 

21:00 Musikk

 

22:00 Aktuelt, reprise (L)

 

 

RadiOs – din lokalradio

Øyro 37 Postboks 234 5202 OS

Telefon: 56301430 E-post: redaksjonen@radios.no Org Nr. 976949595

Kontonummer: 5270 05 23861

Copyright © RadiOs FM103

Ansvarlig redaktør: Terje Hatvik