SøndagSøndag

 

 

08:00 Morgenstund med Inger-Tine Brekke (L)

 

10:30 Formiddagsmusikk

 

14:00 Morgenstund, reprise


16:00 Musikk

 

16:30 Trekkspilltoner med Roger Hansen, reprise

 

18:00 Countrymix av og med Ivar Tønnessen (L)

         Første gang sendt i 2015.

 

20:30 Olav Valles' 50-årsjubiléum: Woodstock & Os Gymnas 1969 - 2019 (L)

 

RadiOs – din lokalradio

Øyro 37 Postboks 234 5202 OS

Telefon: 56301430 E-post: redaksjonen@radios.no Org Nr. 976949595

Kontonummer: 5270 05 23861

Copyright © RadiOs FM103

Ansvarlig redaktør: Terje Hatvik