Søndag

Søndag

 

 

11:00 Søndagsmusikk

 

14:00 Ettermiddagsmusikk

 

16:30 Gammaldans med Jan Gaassand (L)(R)

 

17:30 Musikk

 

18:00 1956: Ungdomskulturen kom - Musikken kjem! med Olav Valle (R)

 

20:00 Musikk

 

21:00 Countrytoppen med Tore Håland (R)

RadiOs – din lokalradio

Øyro 37 Postboks 234 5202 OS

Telefon: 56301430 E-post: redaksjonen@radios.no Org Nr. 976949595

Kontonummer: 5270 05 23861

Copyright © RadiOs FM103

Ansvarlig redaktør: Terje Hatvik