Torsdag

Torsdag

 

 

09:00 Bluestrain med Jan Chr. Nordahl, reprise

 

12:00 Aktuelt (L)

 

14:00 Musikk

 

17:00 Aktuelt (R)(L)

 

19:30 Trekkspilltoner med Roger Hansen

 

21:00 Countrytoppen ved Tore Håland

 

22:00 Aktuelt (R)(L)

 

 

RadiOs – din lokalradio

Øyro 37 Postboks 234 5202 OS

Telefon: 56301430 E-post: redaksjonen@radios.no Org Nr. 976949595

Kontonummer: 5270 05 23861

Copyright © RadiOs FM103

Ansvarlig redaktør: Terje Hatvik